Odace | Дизайн за продуктово лансиране

Концепция и дизайн
Адаптация на каталог
Печатни материали
Превод
Web банер

Шнайдер Електрик България ни повери създаването на комуникационни средства за лансирането на гамата ултратерминали Odace. Проектът включваше нова визуална концепция, както и превод и адаптация на съществуващи англоезични промоционални документи.
За да се разграничи серията Odace от подобни конкурентни продукти, предимствата на гамата ключове, контакти и ултратерминали и възможностите им за персонализация трябваше да бъдат комуникирани по силен начин. С нашият графичен подход искахме да подчертаем ясните основни линии и многобройните възможности за комбиниране на различни цветове и функционалности. Създадохме нужните комуникационни средства за успешно представяне на Odace, както и web банери за онлайн кампании.
Открийте гамата Odace