Радиология Медика | Лого дизайн за конкурс

Проект за лого за френски център по радиология по конкурс обявен от клиента.

Нашият проект за лого беше класиран на първо място между повече от 100 проекта за идентичност.