Ecodial

Дизайн на DVD и обложка за софтуер
Дизайн на рекламни материали
Сектор: Електрически апарати
Клиент: Шнайдер Електрик

Направихме дизайн на DVD, опаковката и цялостна визия за лансирането на специализирания софтуер на Шнайдер Електрик - Ecodial