Дизайн на опаковка

Днес се смята, че 75% от решението за покупка на един масов продукт измежду подобни се дължи на опаковката. Това означава, че в един магазин без консултант-продавачи и без допълнителна реклама, дизайнът решава в ¾ от случайте.

Една красива опаковка не е задължително ефикасна. За да продава добре, тя трябва да отговаря на още поне 3 критерии.

1. Опаковката привлича вниманието

Всеки клиент, който пазарува в супермаркет, бакалия или аптека вижда средно по 5 продукта в секунда. Затова е важно вашият продукт да е различен и да контрастира на фона на конкурентните продукти – със форма, цветове, материал на опаковката, със съвкупност от много различни параметри в дизайна, така че визуално да крещи “Ехо, тук съм!”

2. Опаковката комуникира основните предимства

След като дизайнът е хванал вниманието на потенциалния клиент, имате приблизително половин секунда за да му обясните, с какво е ценен вашият продукт.

3. Опаковката е адаптирана към реалността на точките за продажба

Тя трябва да носи стойност и на магазина. Ако се намали обемът и примерно, продуктът ще се приема по-лесно от търговците. Също е важно колко бързо и без грешки се оперира с продукта от продавачите в магазина.

От концепцията до рафта

Горните критерии са важни и задължителни. Те произлизат от разбиране на каналите за продажби и таргет групите. За самото изпълнение на дизайна на опаковка са нужни ред други познания и умения - цветови, типографски, илюстративни, фотографски, както и познаване на свойствата на материалите. Процесът от концептуален стадии до изработка на финалната опаковка може да е дълъг - понякога и самият продукт може да променя свойствата или трайността си взависимост от нея.

Как протича дизайн на опаковка в Zen Studio

В началото на проекта студиото изследва пазара и трендовете за типа продукт. Въз основа на този анализ се прави позициониране на опаковката, като се вземат предвид и историята и маркетинговите цели на клиента. След като е избрана стратегия, прилагаме познанията си в областта на материалите, технологиите, графичния дизайн и печата за да преминем от идея към прототип. Стремим се да постигнем максимално въздействие, като оптимизираме същевременно загубите на материал и себестойността.

Design is intelligence made visible.
Този цитат, чийто автор за съжаление не помня, обобщава ролята на дизайнера при изработка на опаковка.