Събитие Aluminium + Glass

Дизайн на отличителен знак на събитието
Визуална концепция и идентичност
Печатна комуникация

ETEM, компания произвеждаща алуминиеви профили и архитектурни системи, потърси Zen Studio за дизайн на визуалната идентичност на професионално събитие насочено към стрителни инжинери и архитекти.
Създадохме отличителен знак (лого на събитието 'Aluminium + Glass'), който морфологично да изразява двата материала и свободата която дават за реализиране на сложни геометрии. Студиото реализира и комуникационни печатни материали (плакат, външна реклама, покани) за да се разгласи събитието.