Адаптация на корпоративна комуникация на други езици

Превод, предпечат и адаптация
на корпоративни каталози и брошури.
Локализация на послания и дизайн.
Печат.
Клиенти : Schneider Electric, Renault,
Carrier/Toshiba, ABB ...

Zen Studio сътрудничи с фирми ориентирани към експорт, както и с чуждестранни инвеститори в България за адаптация на корпоративните средства за комуникация на езика на целевия пазар. Управляваме и сме отговорни за всички етапи на локализация - от превода до производството.
Нашите услуги:
  • Управление и реализация на преводи (вкл. специализирани) ;
  • Визуална и редакторска адаптация, предпечат ;
  • Контрол и оптимизация на печата.
За последните години в Zen Studio сме локализирали и произвели повече от 120 каталога и брошури от 32 до 1200 страници - на български, английски, френски, руски, гръцки...