Критически изследвания

Дизайн и оформление на книги

Направихме концепция и идентичност за поредицата книги "Критически изследвания", инициирана от Фондация за хуманитарни и социални изследвания.
Поредицата се фокусира върху критическа политическа философия и социална теория – водещи автори, смели тези, теорията като инструмент за анализ, но и за преобразуване на практиката. Лаборатория за социално въображение.